Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön kehittäminen pk-seudulla

Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja pilotointi pääkaupunkiseudulla 2020-2025

Vantaalla Taloyhtiöklubi II -hanke ja Espoon TYKKI-hanke jatkavat taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallin kehittämistä pääkaupunkiseudulla.

Taloyhtiöklubi II -hanke on suoraa jatkoa edelliselle, vuoden 2021 lopussa päättyneelle Taloyhtiöklubi I -hankkeelle, joka oli Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke.
Taloyhtiöklubi-hankkeessa kehitetään kokonaan uusi toimintamalli taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön käynnistämiseksi, ylläpitämiseksi ja rahoittamiseksi sekä pilotoidaan sitä laajasti pääkaupunkiseudulla.

Kärkenä energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Taloyhtiöklubi-toiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Konkreettisia hyötyjä taloyhtiöille

Taloyhtiöklubi-hankkeen pilottialueiden piirissä on noin 500 taloyhtiötä, jotka pääsevät suoraan hyötymään hankkeesta. Klubitoiminta on naapuruston taloyhtiöiden ohjattua, tavoitteellista ja monipuolista yhteistyötä, joka tähtää niin yksittäisten kiinteistöjen kuin koko asuinalueen kehittämiseen.

Taloyhtiöiden yhteistyö hyödyllistä kaikille

Klubitoiminta on hyödyllistä kaikille osapuolille: kaupunkien kannattaa vauhdittaa asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja tukemalla alueellista yhteistyötä ja taloyhtiöille yhteistyön tiivistäminen naapureiden kanssa on monellakin tavalla fiksua ja kannattavaa.