Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

Sidosryhmäyhteistyö

Oleellinen osa taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallia on yhteistyö sen kaikissa muodoissa ja kaikkiin suuntiin. Toiminnan keskeisiä yhteistyötahoja ja sidosryhmiä ovat esimerkiksi:

  • Kaupungit ja erityisesti kaupunkiympäristön toimialojen eri toiminnot: ympäristö-/ilmastopalvelut, kaavoitus, tontit, kaupunkisuunnittelu jne.
  • Taloyhtiöiden energianeuvontaa antavat toimijat (pääkaupunkiseudulla HSY:n Ilmastoinfo ja Helsingin kaupungin energianeuvonta)
  • Kaupunginosayhdistykset, asukasyhdistykset ja muut naapuruston aktiiviset kehittäjät/toimijat (esim. aluehuoltoyhtiöt)
  • Kiinteistöyhdistykset (pääkaupunkiseudulla Kiinteistöliitto Uusimaa) taloyhtiöiden edunvalvojina ja neuvonta-/koulutuspalvelujen tarjoajina
  • Taloyhtiöihin/kiinteistöihin liittyvät kehityshankkeet, joissa halutaan hyödyntää Taloyhtiöklubi-verkostoa esim. palvelujen pilotoinnissa
  • Yritykset, jotka näkevät taloyhtiöiden yhteistyössä mahdollisuuksia

Onko sinulla idea yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Tiedustelut:

Kimmo Karvinen
Taloyhtiöklubi-hanke, projektipäällikkö
Good House Oy, toimitusjohtaja
kimmo.karvinen@goodhouse.fi
044 504 5952