Matinkylässä TYKKI-hankkeessa pilotoidaan taloyhtiöiden hiilijalanjäljen laskentaa

Espoon kaupungin TYKKI-hankkeessa (”Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöstä ratkaisuja kiinteistöjen ja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen”) pilotoidaan As Oy Hiililaskuri -laskentaa/palvelua keväällä 2024. Kyseessä on Raksystemsin (Green Building Partners) palvelu, jota on kehitetty 2022-23 samassa ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön -ohjelmassa, joka myös rahoittaa TYKKI-hanketta.

Hiililaskennalla tähdätään taloyhtiön hiilijalanjäljen pienentämiseen

Taloyhtiön hiililaskuri on työkalu, jolla taloyhtiöt voivat selvittää oman hiilijalanjälkensä, saada konkreettisia ehdotuksia sen pienentämiseksi ja parantaa energiatehokkuuttaan erilaisilla suositelluilla toimenpiteillä. Hiililaskurin avulla taloyhtiöt voivat lisätä tietoa asumisen ilmastovaikutuksista asukkaillensa. Kerrostaloasukkaalla ei tyypillisesti ole tietoa eikä vaikutusmahdollisuutta kotinsa lämmityksen ja ylläpidon aiheuttamiin päästöihin. Laskurista saatavalla tiedolla saadaan levitettyä tietoa vähähiilisyydestä ja hiilijalanjäljen muodostumisesta konkreettisten lukujen avulla. Näin myös taloyhtiöiden asukkaat ymmärtävät paremmin asumisestaan koituvaa ympäristövaikutusta ja voivat sen myötä pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkeään.

As Oy Hiililaskuri -palvelu lyhyesti

  • Raksystemsin (Green Building Partners) palvelu
  • Työkalu taloyhtiön päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen
  • Laskuri huomioi taloyhtiön vastuulle kuuluvat päästöt (energiankulutus, vedenkulutus, huolto- ja ylläpitotoimet, jätehuolto, remontit)
  • Laskennan laatimisen jälkeen taloyhtiön on itse mahdollista tarkastella tuloksia
  • Voidaan mm. liittää osaksi kuntoarviota ja energiatodistuksen laadintaa

Taloyhtiöt Matinkylässä voivat ilmoittautua mukaan pilottiin

Pilottiin voivat ilmoittautua taloyhtiöt Matinkylästä. Mukaan mahtuu 10 taloyhtiötä. Mikäli kiinnostuneita taloyhtiöitä on enemmän, valitaan pilottiryhmä ilmoittautuneiden joukosta siten, että mukaan saadaan mahdollisimman paljon erilaisia kiinteistöjä. Pilotti on maksuton taloyhtiöille. Ilmoittautumiset tällä lomakkeella 8.3.2024 mennessä.

Lisätiedot:

Kimmo Karvinen
TYKKI-hanke / Matinkylän Taloyhtiöklubi
Good House Oy, toimitusjohtaja
kimmo.karvinen@goodhouse.fi
044 504 5952

Simo Skogberg
Osastopäällikkö, Hankkeiden ympäristöluokitukset ja energiapalvelut
Raksystems Group (Green Building Partners)
040 554 3579
simo.skogberg@raksystems.fi

Kai Fogelholm
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki
Kaupunkiympäristön toimialan esikunta
kai.fogelholm@espoo.fi
‭050 553 9006‬

Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöstä ratkaisuja kiinteistöjen ja lähiöiden vähähiiliseen kehittämiseen hakeva (TYKKI) -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).