Espoon kaupunki: Taloyhtiöklubi-toiminta käynnistyy Matinkylässä ja Suvelassa

https://www.espoo.fi/fi-FI/Vauhtia_asuntoosakeyhtioiden_energiateho(188802)

Espoon kaupunki on mukana Taloyhtiöklubi-hankkeessa, jossa kehitetään ja pilotoidaan asunto-osakeyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallia pääkaupunkiseudulla. Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen ohella tavoitteena on tiivistää taloyhtiöiden yhteistyötä sekä vaikutusmahdollisuuksia asuinalueen kehittämiseen. Hankkeessa ovat mukana myös Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Taloyhtiöt tarvitaan mukaan Espoon ilmastotyöhön

Espoon kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin laskelmien mukaan tavoite on tiukka, mutta mahdollinen saavuttaa, kun koko kaupunki asukkaineen ja yrityksineen valjastetaan mukaan.

”Espoo on tunnistanut sen, että pelkästään kaupungin omiin kiinteistöihin rajoittumalla ilmastotavoitteita ei tulla saavuttamaan, vaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset ja kaupunkilaisten omistamat yhteisöt ja kiinteistöt mukaan”, kommentoi Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Taloyhtiöklubeista vauhtia energiaremontteihin

Taloyhtiöklubi-toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

”Taloyhtiöiden yhteistyössä on paljon potentiaalia. Jo sillä on iso arvo, että tutustutaan naapuritalojen hallituksiin. Yhteistyöstä on hyötyä vaikkapa, kun jaetaan kokemuksia hyvistä yhteistyökumppaneista. Taloudellista merkitystä yhteistyöllä on, kun energiaremontteja ja muita korjauksia voidaan toteuttaa yhteishankkeina, ja päästään hyödyntämään yhdistettyä ostovoimaa”, korostaa Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen.

Pääkaupunkiseudulle yhdeksän Taloyhtiöklubia

Ympäristöministeriön rahoitusta saavassa Taloyhtiöklubi-hankkeessa kehitetään uusi taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan yhdeksällä alueella pääkaupunkiseudulla. Espoon Matinkylän ja Suvelan lisäksi pilottialueita tulee Helsinkiin ja Vantaalle.

Jokaiselle pilottialueelle perustetaan oma Taloyhtiöklubi, joka toimii yhteistyöfoorumina alueen taloyhtiöiden hallituksille. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja kiinteistön suunnitelmallisen ylläpidon työkaluihin. Tavoitteena on pienentää kustannuksia, parantaa asumisolosuhteita ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistön ja koko alueen arvoa.

Taloyhtiöiden yhteistyö tukee myös lähiöiden kehittämistä Espoossa

Matinkylä ja Suvela valittiin Espoon Taloyhtiöklubi-pilottialueiksi, koska alueet ovat myös valtion Lähiöohjelman 2020-22 Espoon kohdealueina. Alueilla on paljon 60-80 -luvun kerrostaloja, joissa laajat korjaukset ovat juuri nyt ajankohtaisia.

Miten mukaan?

Matinkylän ja Suvelan Taloyhtiöklubeihin ovat tervetulleita mukaan alueiden kaikki asunto-osakeyhtiöt. Taloyhtiöiden hallituksia pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti, mutta kiinnostuneiden kannattaa ottaa itse suoraan yhteyttä hankkeen projektipäällikköön, ja varmistaa näin oman taloyhtiön saavan kaiken tiedon toiminnasta alusta lähtien.

Video: Taloyhtiöklubi-hanke Espoossa

Katso teknisen toimen johtaja Olli Isotalon ja projektipäällikkö Kimmo Karvisen näkemyksiä Taloyhtiöklubi-hankkeesta videolla

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

Kimmo Karvinen
Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö
Good House Oy, toimitusjohtaja
044 504 5952
kimmo.karvinen@goodhouse.fi

Leena Sjöblom
Johtava ympäristöasiantuntija
Espoon kaupunki / Ympäristökeskus
‭050 353 3063‬‬‬‬‬‬‬‬
leena.m.sjoblom@espoo.fi

Kai Fogelholm
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi, Asuntoyksikkö
050 5539006
kai.fogelholm@espoo.fi