Helsingin kaupunki mukana Taloyhtiöklubien toiminnassa energiaremonttien vauhdittamiseksi

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinki-mukana-taloyhtioklubien-toiminnassa-energiaremonttien-vauhdittamiseksi

Asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja vauhditetaan Helsingin viidessä kaupunginosassa taloyhtiöklubi-hankkeessa. Asunto-osakeyhtiöille kehitetään kokonaan uusi alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan laajasti Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Taloyhtiöklubit luovat pohjaa Helsingin vuonna 2021 käynnistyvän energiarenessanssi-ohjelman toteutukselle, jossa laitetaan liikkeelle energiaremontteja ja kannustetaan uusiutuvan energian investointeihin. Toimintamalli pyritään vakiinnuttamaan ja levittämään muuallekin kaupunkiin.

Taloyhtiöillä iso rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupungin alueella syntyvistä päästöistä lähes 40 prosenttia tulee asumisesta. Koska Helsinki on hyvin kerrostalovaltainen, on taloyhtiöiden energiatehokkuustoimilla ja energiaremonteilla suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Yksityisillä taloyhtiöillä Helsingissä on itse asiassa ratkaiseva rooli ilmastotavoitteen saavuttamisessa. Voi sanoa niinkin, että ilman yksityisten taloyhtiöiden panosta ei voida päästä tähän tavoitteeseen. Tarvitaan kollektiivista tietoisuuden kasvua siitä, miten taloudellisesti kannattavasti vähennetään päästöjä taloyhtiöissä”, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Taloyhtiöklubeista vauhtia energiaremontteihin

Taloyhtiöklubi-toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Klubitoiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

”Taloyhtiöiden yhteistyössä on paljon potentiaalia. Isompia energiaremontteja ja muita pienempiä hankkeita kannattaa miettiä yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jo pelkästään taloudellisista syistä”, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen, joka toimii myös Lauttasaaren Katajaharjun taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Pääkaupunkiseudulle yhdeksän Taloyhtiöklubia

Taloyhtiöklubi-hankkeen pilottialueet ovat Helsingissä Kannelmäki, Katajaharju, Mellunmäki, Myllypuro ja Pihlajisto, Espoossa Matinkylä ja Suvela sekä Vantaalla Koivukylä ja Myyrmäki.

”Katajaharjulaisethan taitavat olla niitä, jotka ovat olleet aloittamassa tätä toimintamallia. Nämä muut pilottialueet on mietitty siten, että niissä on sen ikäistä rakennuskantaa, jossa energiansäästöhyötyjen on arvioitu olevan tosi isoja. Joissakin näistä kohteista päästään varmasti keskustelemaan myös täydennysrakentamisen mahdollisuudesta. Sekin tarjoaa hyvän mahdollisuuden alueiden kehittämiseen”, Anni Sinnemäki kertoo.

Jokaiselle pilottialueelle perustetaan oma Taloyhtiöklubi, joka toimii yhteistyöfoorumina alueen taloyhtiöiden hallituksille. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Tavoitteena on pienentää kustannuksia, parantaa asumisolosuhteita ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistön ja koko alueen arvoa.

Ilmastotekojen edistämistä eurot ja asumismukavuus edellä

Energiaremontit tarkoittavat taloyhtiöille paitsi ilmastotekoja, myös erityisesti kiinteistön hoitokuluissa säästämistä ja asumismukavuuden parantamista.

”Energiatehokkuuden parantamisessa idealismi yhdistyy raadollisuuteen. Kun taloyhtiöt pelastavat maailmaa, ne säästävät samalla omia rahojaan. Taloyhtiöklubi-hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää energiatehokkuusajattelun muutosta asunto-osakeyhtiöissä”, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Sauri.

Video

Katso apulaispormestari Anni Sinnemäen ja projektipäällikkö Kimmo Karvisen näkemyksiä Taloyhtiöklubi-hankkeesta videolla: https://youtu.be/N7j_5DH70M8

Osallistu keskusteluun verkkotilaisuuksissa

Taloyhtiöklubi-hanke on mukana taloyhtiöille tarkoitetuilla virtuaalimessuilla torstaina 12.11. klo 16.30-20.30. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan: Ilmastoviisaiden taloyhtiöiden virtuaalimessut.

Hanketta esitellään myös Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa keskiviikkona 9.12.2020. Lisätietoa tilaisuudesta löydät seuraavasta linkistä: Uutta Koillis-Helsinkiä -verkkotilaisuus.