Kiinteistöposti: Pääkaupunkiseudulla uusi taloyhtiöiden yhteistyömalli energiaremonttien vauhdittamiseksi

https://www.kiinteistoposti.fi/paakaupunkiseudulla-uusi-taloyhtioiden-yhteistyomalli-energiaremonttien-vauhdittamiseksi/

Asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja vauhditetaan uusissa taloyhtiöklubeissa. Klubi-piloteissa on mukaan Helsingistä Kannelmäki, Katajaharju, Mellunmäki, Myllypuro ja Pihlajisto, Espoosta Matinkylä ja Suvela sekä Vantaalta Koivukylä ja Myyrmäki. Näillä alueilla on paljon sen ikäistä kerrostalokantaa, jossa energiatehokkuutta pystytään nostamaan merkittävästi.

Taloyhtiöklubiin kootaan naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, jotka ryhtyvät tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Toiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen.

Koska pääkaupunkiseutu on hyvin kerrostalovaltainen, on taloyhtiöiden energiatehokkuustoimilla ja energiaremonteilla suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa.

– Yksityisillä taloyhtiöillä Helsingissä on itse asiassa ratkaiseva rooli ilmastotavoitteen saavuttamisessa. Voi sanoa niinkin, että ilman yksityisten taloyhtiöiden panosta ei voida päästä tähän tavoitteeseen. Tarvitaan kollektiivista tietoisuuden kasvua siitä, miten taloudellisesti kannattavasti vähennetään päästöjä taloyhtiöissä, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

– Taloyhtiöiden yhteistyössä on paljon potentiaalia. Isompia energiaremontteja ja muita pienempiä hankkeita kannattaa miettiä yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jo pelkästään taloudellisista syistä, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen, joka toimii myös Lauttasaaren Katajaharjulla taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana.