Pihlajiston Taloyhtiöklubi käynnistyi vauhdilla

https://helsinginilmastoteot.fi/pihlajiston-taloyhtioklubi-kaynnistyi-vauhdilla/

Pihlajiston Taloyhtiöklubin ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 17.3. Heti ensimmäisessä kokouksessa tuli selväksi, että taloyhtiöiden aktiiviselle yhteistyölle ja Helsingin kaupungin energianeuvonnalle on valtava tarve.

”Pihlajiston Taloyhtiöklubin ensimmäisessä kokoontumisessa oli edustettuna peräti 75 % alueen asunto-osakeyhtiöistä. Tällainen osallistumisinnokkuus kertoo selkeästi siitä, että taloyhtiöiden naapurustoyhteistyölle on kysyntää”, Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen iloitsee.

Pihlajiston Taloyhtiöklubin osallistujakirjo ulottuu aina kahdeksan rakennuksen ja 154 asunnon isosta kerrostaloyhtiöstä pieniin rivitaloyhtiöihin, eli kaikenlaiset taloyhtiöt ovat kiinnostuneet energiatehokkuutensa parantamisesta.

Kimmo Karvinen esitteli kokouksessa lyhyesti Helsingin kaupungin Energiarenessanssi-toimintamallin ja sen tarjoamien maksuttomien ja puolueettomien energia-asiantuntijoiden palvelut energiaremonttien valmistelussa.

Jo ensimmäisessä klubitapaamisessa ajatus taloyhtiöiden yhteistyön tiivistämisestä sai innostuneen vastaanoton.

”Pidimme hyvänä sitä, että tämän tyyppisessä foorumissa pystytään helposti vaihtamaan tietoja ja kokemuksia esimerkiksi remonteista sekä saadaan ideoita taloyhtiöiden palveluihin ja isännöintiin liittyen”, kokoukseen osallistunut taloyhtiön hallituksen jäsen Aurora Reinhard toteaa.

Taloyhtiöklubi toimii myös vertaistukiverkostona, jossa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä naapuruston taloyhtiöiden hallituksia askarruttavissa asioissa. Taloyhtiöissä kaivataan tietoa esimerkiksi siitä, mikä on kustannustehokkain ratkaisu ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiaremontteihin liittyvät talotekniset ratkaisut ja mahdollisuudet eivät ole helppoja, joten opastukseen tarvitaan puolueetonta tukea. Muun muassa tällaisissa asioissa Helsingin kaupungin palkkaamat energia-asiantuntijat voivat auttaa.

Taloyhtiöklubi-toiminnalla vaikutetaan alueen kehitykseen ja imagoon

Taloyhtiöiden hallitusten yhteistyöllä luodaan myös hyvä pohja yhteisöllisyydelle, jolla on suuri merkitys alueen arvostuksen kasvattamisessa ja segregaation torjumisessa.

”Pihlajisto on piilossa oleva helmi Helsingissä, joka ei ole saanut riittävää arvostusta muihin naapurialueisiin verrattuna, vaikka etäisyys keskustaan on lyhyt ja kulkuyhteydet ovat mainiot. Uskon, että lisäämällä yhteisöllisyyttä ja asukastoimintaa Pihlajiston maine ja tunnelma kohoaa ja alueen houkuttelevuus kasvaa. Mielestäni Pihlajisto tarvitsee Taloyhtiöklubin kaltaista piristysruisketta”, Reinhard pohtii.

Isojen energiatehokkuus- ja täydennysrakentamisteemojen lisäksi ensimmäisessä kokouksessa pohdittiinkin jo eri taloyhtiöiden yhteisten pihatalkoiden käynnistämistä ja lähiympäristön siivoamista. Tässäkin suhteessa klubitoiminnasta on hyötyä, koska yhteisessä foorumissa tiedon jakaminen on helppoa ja taloyhtiön omaan toimintaan voi ottaa mukaan naapuritaloyhtiöitä.

”Tällainen taloyhtiöiden yhteinen foorumi on kätevä, koska muuten tiedon saaminen jää kiinni hallituksen omasta aktiivisuudesta. Harva vaivautuu selvittämään naapuritaloyhtiön hallituksen jäseniltä heidän suunnitelmiaan remonteista, hankinnoista tai muusta toiminnasta. Taloyhtiöklubin kokouksessa tiedon saaminen ja jakaminen sujuvat vaivattomasti”, Aurora Reinhard iloitsee.

Ensimmäinen kokous sai ideat lentoon

Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi taloyhtiöiden yhteistoiminnalle löytyi muitakin otollisia aiheita, kuten putkiremontit, pysäköintiratkaisujen kehittäminen sekä isännöinnin ja huollon kehittäminen.

”Alueella on paljon saman ikäisiä taloja, joten isompia remontteja voitaisiin tehdä yhdessä muiden taloyhtiöiden kanssa. Yhteistyöllä saataisiin kustannushyötyä monissa kuluissa”, Reinhard veikkaa.

Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen on samaa mieltä Aurora Reinhardin kanssa yhteistyön eduista:

”Kun Taloyhtiöklubi ja Helsingin kaupungin Energiarenessanssi-tiimi jalkautuvat naapuruston taloyhtiöiden avuksi, on lopputuloksena nerokas kombinaatio. Taloyhtiöklubin kautta hallitukset saadaan yhteen pohtimaan energiansäästö- ja muita kehittämismahdollisuuksia, ja Energiarenessanssi-tiimin kautta heille voidaan tarjota maksutonta ja puolueetonta täsmätukea energia-asioissa. Energiaremonttien kautta taloyhtiöt pystyvät sekä alentamaan lämmityskuluja että parantamaan asumismukavuutta. Energiankulutuksen lasku näkyy puolestaan kaupungin mittakaavassa hiilijalanjäljen pienenemisenä. Eli tiivistettynä, kaikki voittavat!”

Mikä on Taloyhtiöklubi-hanke?

Taloyhtiöklubi-hanke on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, jonka päärahoittajana on ympäristöministeriö. Kunnianhimoisessa hankkeessa kehitetään taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön uusi toimintamalli ja sitä pilotoidaan laajasti pääkaupunkiseudulla yhdeksällä eri alueella. Taloyhtiöklubi-toiminnan kärkiteemana on energiatehokkuuden parantaminen, mutta toiminta on myös monipuolista kiinteistöjen ja asuinalueiden kehittämistä taloyhtiöiden yhteistyön kautta.

Hyödyt:

  • Taloyhtiöklubeissa alueen taloyhtiöt tekevät yhteistyötä sekä jakavat kokemuksia ja tietoa.
  • Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin.
  • Yhteisellä energiatehokkuuden edistämisellä pienennetään kustannuksia, parannetaan asumisolosuhteita ja nostetaan kiinteistön sekä koko alueen arvoa.

Taloyhtiöklubi-hankkeen seuraavat pilottialueet käynnistyvät

  • Kannelmäessä 30.3.2021 17:30 (etäkokous)
  • Mellunmäessä 8.4.2021 17:30 (etäkokous)

Alueilla sijaitsevien taloyhtiöiden hallitukset pääsevät mukaan ottamalla yhteyden suoraan hankkeen projektipäällikköön. Yhteystiedot löytyvät hankkeen nettisivuilta.

Jos tarvitset apua energiaremonttiin, ole yhteydessä Energiarenessanssi-tiimiin.