Taloyhtiöklubi-hankkeelle jatkoa Vantaalla

Taloyhtiöklubi-hankkeelle jatkoa Vantaalla

Hyviä uutisia Myyrmäen ja Koivukylän taloyhtiöille!

Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallin pilotointia päästään jatkamaan Vantaalla: Ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet on myöntänyt Vantaan kaupungille rahoituksen jatkohankkeeseen, jonka käytännön toimenpiteet käynnistyvät tammikuussa.

Nyt käynnistyvä Vantaan jatkohanke on viralliselta nimeltään ”Taloyhtiöiden yhteistyön kehittäminen ja asukkaiden ilmastotekojen tukeminen” ja tuttavallisemmin puhutaan Taloyhtiöklubi II -hankkeesta.

Taloyhtiöklubi II -hankkeessa jatketaan I-hankkeessa vuonna 2021 käynnistettyä taloyhtiöiden hallitusten välistä yhteistyötä pilottialueilla Myyrmäessä ja Koivukylässä/Havukoskella sekä perustetaan Vantaalle vähintään yksi uusi klubialue.

Klubitoiminnan pääteemoja ovat niin isot kiinteistön kehittämisen teemat kuten energiatehokkuuden parantaminen ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet, kuin myös viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden kehittäminen omalla asuinalueella. Uutena teemana hankkeessa on mukana kiertotalouden edistäminen.

Ensimmäisenä toimenpiteenä Myyrmäen ja Koivukylän taloyhtiöiden hallituksille jaetaan kysely tammikuun alussa. Helmikuussa käynnistyvät jatkohankkeen klubikokoukset pilottialueilla. Kutsut kokouksiin lähetetään suoraan taloyhtiöille. Mikäli Myyrmäen tai Koivukylän/Havukosken alueella taloyhtiön hallitus ei ole vielä klubitoiminnan piirissä, hallitusta pyydetään ottamaan yhteys hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karviseen.

Taloyhtiöklubi II -hankkeen tavoitteena on kasvattaa taloyhtiöiden ilmasto- ja kiertotalousosaamista Vantaalla. Hankkeessa luodaan skaalattava malli aikaisemman Taloyhtiöklubi-hankkeen pohjalta. Malli sisältää klubitoiminnan käsikirjan ja kytkee asukkaat tiiviimmin kaupungin ilmasto- ja kiertotaloustoimiin. Lisäksi se tarjoaa yrityksille ja muille hankkeille alustan kehittää taloyhtiöiden energiamurrokseen liittyviä liiketoimintamalleja. 

Lisätietoja antavat:

Kimmo Karvinen
Taloyhtiöklubi-hanke / projektipäällikkö
Good House Oy / toimitusjohtaja
044 5045952
kimmo.karvinen@goodhouse.fi

Marja Vuorinen
ympäristösuunnittelija
Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristö / ympäristökeskus
marja.vuorinen@vantaa.fi

Jari Viinanen
ympäristöpäällikkö
Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristö / ympäristökeskus
jari.viinanen@vantaa.fi