Tiedote: Taloyhtiöklubeista joukkovoimaa energiatehokkuuden parantamiseen

Asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja vauhditetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kunnianhimoisessa yhteishankkeessa, jonka päärahoittajana on ympäristöministeriö. Taloyhtiöklubi-hankkeessa kehitetään asunto-osakeyhtiöille kokonaan uusi alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan laajasti pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena on, että toimintamalli vakiintuu ja leviää jatkossa myös muihin kaupunkeihin. Taloyhtiöklubit tukevat kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumista laittamalla liikkeelle energiatehokkuustoimenpiteitä sekä energiaremontteja.

Taloyhtiöillä iso rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja osalla kaupungeista aikataulu on tätäkin tiukempi. Asumisen osuus on noin kolmannes hiilijalanjäljestä ja siitä energiankulutus muodostaa suurimman osan. Koska yli puolet suomalaisista asuu taloyhtiöissä, on taloyhtiöiden energiatehokkuustoimilla ja energiaremonteilla suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Me haluamme ottaa kaikki mukaan tekemään ilmastotekoja. Taloyhtiöillä on siinä iso rooli, koska asumisesta syntyy paljon ilmastopäästöjä. Haluamme auttaa taloyhtiöitä tekemään fiksuja valintoja kuten energiaremontteja, niin että energiankulutus pienenee”, kannustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Taloyhtiöklubeista vauhtia energiaremontteihin

Taloyhtiöklubi-toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Klubitoiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

”Taloyhtiöiden yhteistyössä on paljon potentiaalia. Isompia energiaremontteja ja muita pienempiä hankkeita kannattaa miettiä yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jo pelkästään taloudellisista syistä”, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen.

Pääkaupunkiseudulle yhdeksän Taloyhtiöklubia

Taloyhtiöklubi-hankkeen pilottialueet ovat Espoossa Matinkylä ja Suvela, Helsingissä Kannelmäki, Katajaharju (Lauttasaari), Mellunmäki, Myllypuro ja Pihlajisto sekä Vantaalla Koivukylä ja Myyrmäki. Jokaiselle pilottialueelle perustetaan oma Taloyhtiöklubi, joka toimii yhteistyöfoorumina alueen taloyhtiöiden hallituksille. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Tavoitteena on pienentää kustannuksia, parantaa asumisolosuhteita ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistön ja koko alueen arvoa.

Ilmastotekojen edistämistä eurot ja asumismukavuus edellä

Energiaremontit tarkoittavat taloyhtiöille paitsi ilmastotekoja, myös erityisesti kiinteistön hoitokuluissa säästämistä ja asumismukavuuden parantamista.

”Energiatehokkuuden parantamisessa idealismi yhdistyy raadollisuuteen. Kun taloyhtiöt pelastavat maailmaa, ne säästävät samalla omia rahojaan. Taloyhtiöklubi-hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää energiatehokkuusajattelun muutosta asunto-osakeyhtiöissä”, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Sauri.

Perustiedot Taloyhtiöklubi-hankkeesta:

  • Taloyhtiöklubi-hanke (virallisesti ”Taloyhtiöt energiatehokkaiksi alueellisella yhteistyöllä -hanke”) on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke.
  • Hankkeessa ovat mukana asiantuntijarooleissa HSY:n Ilmastoinfo, Motiva ja Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.
  • Ympäristöministeriö on hankkeen päärahoittaja osana Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaa.
  • Hanke keskittyy asunto-osakeyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen.
  • Hankkeen aikana 2020-2021 kehitetään taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla yhdeksällä alueella. Tavoitteena on, että̈ toimintamalli vakiintuu ja leviää jatkossa myös muihin kaupunkeihin.
  • Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.taloyhtiöklubi-hanke.fi

LISÄTIEDOT:

Kimmo Karvinen
Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö
Good House Oy, toimitusjohtaja
044 504 5952
kimmo.karvinen@goodhouse.fi

Kirsi Korpisalo
Taloyhtiöklubi-hankkeen viestintäkoordinaattori
HSY:n Ilmastoinfo, energia-asiantuntija
050 538 6313
kirsi.korpisalo@hsy.fi

Pekka Sauri
Taloyhtiöklubi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Helsingin yliopisto, työelämäprofessori
0500 433 464
pekka.sauri@helsinki.fi