Vantaan Energia tukemaan Taloyhtiöklubi-hanketta Koivukylässä ja Myyrmäessä

VANTAAN ENERGIA TUKEMAAN TALOYHTIÖKLUBI-HANKETTA KOIVUKYLÄSSÄ JA MYYRMÄESSÄ

Taloyhtiöklubi-hankkeen ensimmäinen yritysyhteistyökumppanuus on solmittu Vantaan Energian kanssa, joka tulee yhteistyökumppaniksi Myyrmäen ja Koivukylän Taloyhtiöklubeihin. Yhteistyön kautta Taloyhtiöklubi-hanke saa lisää taloudellisia resursseja paikallistason viestinnän toteuttamiseen. Vantaan Energia puolestaan tavoittelee tiivistä vuoropuhelua asiakastaloyhtiöiden kanssa.

Taloyhtiöklubi-hanke tähtää taloyhtiöiden hallitusten yhteistyön tiivistämiseen. Kärkiteemana on energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä. Taloyhtiöiden näkökulmasta kyse on tärkeimmästä yksittäisestä strategisesta kehittämisteemasta, koska jopa 40 % taloyhtiöiden hoitokuluista kuluu energiaan. Siinä on myös samalla isoin säästöpotentiaali.

”Joku voisi ehkä ajatella, että energiayhtiön intresseissä ei olisi taloyhtiöiden energiansäästön edistäminen. Asia on ihan päinvastoin: me Vantaan Energialla mietimme tosissamme sitä, miten voimme parhaiten tukea taloyhtiöiden energiatehokkuustavoitteita”, toteaa asiakkuuspäällikkö Laura Heinänen Vantaan Energialta.

”Energiayhtiönä joudumme tietysti miettimään isoja kokonaisuuksia, kuten koko energiantuotantojärjestelmän hiilineutraliteettia, mutta selvää on, että kiinteistöjen energiankulutusta pitää vähentää ja siihen meillä on tarjota erilaisia ratkaisuja. Vantaan Energia haluaa olla energiayhtiöiden edelläkävijä niin tuotanto- kuin asiakasnäkökulmasta”, Heinänen jatkaa.

“Pyrimme koko ajan laajentamaan taloyhtiöille tarkoitettua palvelutarjontaamme, jonka kehittämisessä yhteistyö taloyhtiöiden kanssa on tervetullutta. Toivomme, että voimme päästä testaamaan ja pilotoimaan uusia konsepteja halukkaiden taloyhtiöiden kanssa.”

”Taloyhtiöklubi-hanke on mielenkiintoinen myös siksi, että se mahdollistaa keskusteluyhteyden taloyhtiöihin perinteisen isännöitsijätason lisäksi. Uskomme, että taloyhtiöiden hallituksilla on paljon annettavaa ja myös halua vaikuttaa energia-asioihin.”

Myös Vantaan kaupunki hankeosapuolena pitää syntynyttä yritysyhteistyötä myönteisenä asiana.

”Kaupungilla on tiukat ilmastotavoitteet ja se haluaa olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030. Tämän tavoitteen saavuttamisessa taloyhtiöillä on iso merkitys. Vantaan Energialla kaupunkikonserniin kuuluvana energiayhtiönä on keskeinen rooli siinä, että energiatuotannosta saadaan hiilineutraalia ja tämä työ on jo pitkällä. Ilmastotavoitteiden kannalta kuitenkin yhtä tärkeää on se, että myös rakennusten energiankulutusta saadaan vähennettyä”, sanoo ympäristöpäällikkö Jari Viinanen Vantaan kaupungin ympäristökeskuksesta.

”Taloyhtiöklubi-hanke Vantaalla linkittyy suoraan Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteeseen. Tavoitteeseen pääsy edellyttää koko kaupungin alueella siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon ja sen riittävyyden turvaamiseksi hillitsemään energiankäyttöä.”

”Jokaisen taloyhtiön on tärkeää pohtia keinoja energian säästämiseksi. Se on paitsi taloudellisesti järkevää myös ilmastotavoitteiden kannalta välttämätöntä”, jatkaa Viinanen.

Osa Taloyhtiöklubi-hankkeen virallisia tavoitteita on yritysyhteistyön selvittäminen ja käynnistäminen. Erittäin kunnianhimoisessa kolmen ison kaupungin – Espoo, Helsinki, Vantaa – ja ympäristöministeriön yhteisessä hankkeessa kehitetään uudentyyppistä toimintamallia taloyhtiöiden naapurustoyhteistyölle, jolle ei ole aikaisempaa pohjaa.

”Taloyhtiöklubi-toimintamalli selvästi kiinnostaa taloyhtiömarkkinassa toimivia yrityksiä. Vaikka hankkeessa vasta kehitämme yritysyhteistyön toimintamalleja ja konseptointityö on kesken, oli hienoa, että Vantaan Energia saatiin veturiyrityksen rooliin Vantaan pilottialueilla”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen.

”Vaikka Taloyhtiöklubi-hankkeessa tehdään ja tavoitellaan yhteistyötä yritysten kanssa, Taloyhtiöklubi on toiminnassaan täysin riippumaton ja aina taloyhtiöiden puolella”, Karvinen korostaa.

Taloyhtiöklubi-hankkeen yritysyhteistyön tavoitteista on kerrottu lisää hankkeen nettisivuilla.

Lisätiedot:

Kimmo Karvinen
Taloyhtiöklubi-hanke, projektipäällikkö
Good House Oy, toimitusjohtaja
044 5045952
kimmo.karvinen@goodhouse.fi

Laura Heinänen
Asiakkuuspäällikkö, energiapalveluliiketoiminta
Vantaan Energia Oy
09 82 90686
laura.heinanen@vantaanenergia.fi

Jari Viinanen
Ympäristöpäällikkö
Vantaan kaupunki / Ympäristökeskus
040 723 8353
jari.viinanen@vantaa.fi