Vantaan Sanomat: Energia-asioita mietitään yhdessä

Vantaan Sanomat 25.11.2020

https://nakoislehti.media.fi/vantaansanomat/bd76b449-b915-47cc-a79e-ccb18388f4a5/26

Energia-asioita mietitään yhdessä

Myyrmäen ja Koivukylän alueiden kaikki taloyhtiöt, yhteensä noin 60 kiinteistöä, kutsutaan loppuvuoden aikana mukaan Taloyhtiöklubeihin.

Taloyhtiöklubien perusajatus on toimintamallin kehittäjän ja hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvisen mukaan yksinkertainen.

”Ideana on tiivistää naapuruston taloyhtiöiden välistä yhteistyötä siten, että siitä hyötyvät kaikki”, hän luonnehtii.

Tärkein hyöty, mitä klubitoiminnalla Karvisen mukaan pyritään saavuttamaan, on taloyhtiöiden ohjaaminen energiatehokkuuden parantamisen polulle. Tätä ei ole taloyhtiöissä hänen mukaansa tarpeeksi mietitty. Syytä olisi.

”Jopa 40 prosenttia taloyhtiöiden hoitokuluista menee lämmitykseen, sähköön ja veteen. Se on se iso luku, mistä taloyhtiöiden kannattaa hakea säästöjä.”

Energian säästäminen taloyhtiöissä linkittyy Karvisen mukaan myös kaupunkien ja koko yhteiskunnan isoihin ilmastotavoitteisiin.

”On aivan välttämätöntä saada yksityisesti omistetut kerrostalot mukaan ilmastotalkoisiin. Muuten ilmastotavoitteisiin ei kertakaikkisesti päästä”, hän sanoo.

Vantaa pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Miten Myyrmäkeen ja Koivukylään perustettavat Taloyhtiöklubit edistävät tätä pyrkimystä?

”Suurin hyödyntämätön energiansäästöpotentiaali Vantaalla, kuten muissakin kaupungeissa, on asunto-osakeyhtiöissä. Taloyhtiöklubit ovat kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen kannalta tärkeä palanen, sillä ne mahdollistavat energiansäästötoimenpiteiden edistämisen olemassa olevassa rakennuskannassa. Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen taloyhtiöissä on myös tärkeä tavoite,” hän lisää.

Energiansäästämisen lisäksi Taloyhtiöklubit tarjoavat muitakin tärkeitä kehittämispolkuja. Ne mahdollistavat vaikkapa yhteisten piha-alueiden ideoinnin naapuritalojen kesken, yhteistyön korjaushankkeissa tai isompien ostovolyymien tuomat kustannussäästöt taloyhtiöiden hankinnoissa.

”Taloyhtiöiden yhteistyössä on valtavasti potentiaalia. Taloyhtiöklubi on sosiaalinen innovaatio, joka vauhdittaa kiinteistöjen ja asuinalueen monipuolista kehittämistä.”

Pilottihanke kestää vuoden ajan. Tavoitteena on, että toimintaa voi jatkossa soveltaa muissa kaupungeissa ja asuinalueilla.