Vantaan uudet klubialueet Hakunila, Mikkola ja Länsimäki käynnistyvät

Taloyhtiöklubi-hanke laajenee Vantaalla kolmelle uudelle alueelle

Vuoden 2024 alussa käynnistyvät uudet klubialueet Hakunilassa, Mikkolassa ja Länsimäellä. Tämän jälkeen Vantaalla toimii taloyhtiöiden alueelliset yhteistyöverkostot yhteensä kuudella alueella, kun Myyrmäen ja Koivukylän/Havukosken klubialueet ovat jo toiminnassa.

Taloyhtiöklubi-toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Taloyhtiöiden yhteistyöverkosto luo perustan monipuoliselle yhteistyölle, jota Taloyhtiöklubi-hankkeessa eri tavoin pilotoidaan. Keskeistä on yhteistyön edistäminen ja vuoropuhelun tiivistäminen eri tasoilla.

Uusia näkökulmia MEK-ohjelmasta

Uusia näkökulmia Vantaan Taloyhtiöklubi-hankkeen tavoitteisiin tulee Myönteisen erityiskohtelun (MEK) toimintaohjelman kautta, joka rahoittaa Vantaan Taloyhtiöklubi-hankkeen toimintaan 2023-2025. Lue lisää Vantaan MEK-ohjelmasta: www.vantaa.fi/mek

”Toivomme, että muodostettavat taloyhtiöklubit toimisivat alustana taloyhtiöiden yhteiskehittämiselle (putkiremonteista energiaremontteihin ja urbaanin ruoan tuotantoon). Lisäksi taloyhtiöklubit, yhdessä yhteisökehittäjämallin kanssa, voivat mahdollistaa paremmat edellytykset naapuruston osallistamiselle, turvallisemman ympäristön luomiselle, yhteisöllisyyden vahvistamiselle sekä paremmalle aluekehittämiselle.”

Tiivis yhteistyö energianeuvonnan kanssa

Taloyhtiöklubi-hanke tekee tiivistä yhteistyötä HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonnan kanssa. Vantaan Taloyhtiöklubi-hankkeessa pilottialueiden taloyhtiöt pääsevät helpoiten hyödyntämään energianeuvontaa suoraan Taloyhtiöklubi-digialustan kautta. Energianeuvonnan kanssa järjestetään taas vuonna 2024 tilaisuuksia Taloyhtiöklubi-verkostoon kuuluville taloyhtiöille. Taloyhtiöiden yhteistyöilta ja Taloyhtiöiden Energiailta -tilaisuuksien päivämäärät vuodelle 2024 vahvistuvat alkukeväästä.

Mielenkiintoisia pilotointeja tulossa

Vantaan Taloyhtiöklubi-hankkeessa pilotoidaan vuonna 2024 mm. taloyhtiöiden hiilijalanjäljen laskentaa ja korttelialueiden yhteiskehittämisen toimintamallia. Lisätietoja pilotoinneista ja kohdealueista alkukeväästä.

Taloyhtiöklubin digialusta verkottaa naapuruston hallitukset

Keskeisenä työkaluna klubitoiminnassa on vuonna 2023 käyttöönotettu Taloyhtiöklubi-yhteistyöalusta. Liittymällä mukaan verkostoon taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja saa rekisteröitymislinkin klubialustalle, joka toimii keskeisenä yhteydenpitokanavana toiminnassa. Rekisteröitymisen jälkeen puheenjohtaja pääsee kutsumaan alustalle muut oman hallituksen jäsenet. Klubialustan kautta voi käydä keskusteluja ja pitää yhteyttä eri tasoilla. Alustalla on omat keskusteluryhmät niin yleisille taloyhtiöteemoille kuin naapurustojen omille asioille. Lisäksi alustan kautta seurataan ja käydään keskusteluja projekteista. Myös HSY:n Ilmastoinfon energianeuvojat tavoittaa suoraan alustan kautta. Tavoitteena on, että Taloyhtiöklubi-yhteistyöalustalle saadaan edustaja mukaan kaikista alueen asunto-osakeyhtiöistä. Taloyhtiöiden hallitukset voivat myös alustan kautta ottaa suoraan yhteyttä muiden taloyhtiöiden hallituksiin.

Tervetuloa mukaan!

Mikäli taloyhtiönne sijaitsee jollakin kohdealueista, voit ilmoittaa taloyhtiönne mukaan verkostoon tästä.

Lisätiedot Vantaan Taloyhtiöklubi-hankkeesta:

Kimmo Karvinen
Taloyhtiöklubi-hanke, projektipäällikkö
Good House Oy, toimitusjohtaja
kimmo.karvinen@goodhouse.fi
044 504 5952

Jari Viinanen
Vs. ympäristöjohtaja
Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristö, ympäristökeskus
jari.viinanen@vantaa.fi
040 723 8353

Marja Vuorinen
Ympäristösuunnittelija
Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristö, ympäristökeskus
marja.vuorinen@vantaa.fi
050 314 5386